ธรรมะ ที่ปฏิบัติดีแล้ว นำความสุขมาให้

ธรรมะ ที่ปฏิบัติดีแล้ว นำความสุขมาให้

ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขาวหาติ อ่านว่า ธัมโม สุจินโน สุขาวะหาติ

เพิ่มเพื่อน